Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2014 ανήλθε σε 20.528,8 εκατ. ευρώ

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2014 ανήλθε στο ποσό των 47.706,7 εκατ. ευρώ (63.186,4 εκατ. δολάρια) έναντι 46.862,0 εκατ. ευρώ (62.052,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2013, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 1,8%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 2.093,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,0%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2014 ανήλθε στο ποσό των 27.177,9 εκατ. ευρώ (36.193,4 εκατ. δολάρια) έναντι 27.568,4 εκατ. ευρώ (36.708,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2013, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 1,4%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 12,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,1%

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2014 ανήλθε σε 20.528,8 εκατ. ευρώ (26.993,0 εκατ. δολάρια) έναντι 19.293,6 εκατ. ευρώ (25.344,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2013, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 6,4%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 2.081,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 15,9% .

Πειραιάς, 9 Φεβρουαρίου 2015 http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου